Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af NRGi Elsalg A/S’ erhvervelse af Gul Strøm A/S og Energiselskabet Natur-Energi A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 8. december 2017 modtaget en anmeldelse af NRGi Elsalg A/S’ erhvervelse af samtlige aktier i henholdsvis Gul Strøm A/S og Energiselskabet Natur-Energi A/S.

NRGi Elsalg A/S’ erhvervelse af samtlige aktier i henholdsvis Gul Strøm A/S og Energiselskabet Natur-Energi A/S udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

NRGi a.m.b.a., der ejer 100 pct. af aktierne i NRGi Elsalg, er et andelsselskab ejet af 210.000 andelshavere. NRGi-koncernen har ca. 1.200 medarbejdere, og er opdelt i seks hovedforretningsområder bestående af (i) salg og markedsføring af elektricitet, (ii) drift og udbygning af el- og varmeinfrastruktur (herunder distribution af elektricitet i NRGi Net A/S’ forsyningsområde), (iii) investering i vedvarende energiprojekter, (iv) bygherrerådgivning, energioptimering, energistyring, energimærkningsordninger, tilstandsrapporter etc., (v) stærk- og svagstrømsinstallationer for private samt for offentlige og private virksomheder og (vi) salg af produkter og ydelser inden for byrumsinventar, belysning, cyklisme og mobilitet. NRGi Elsalg opererer inden for førstnævnte forretningsområde, som omfatter salg og markedsføring af elektricitet til slutbrugere.

Gul Strøm A/S er et el-handelsselskab, som sælger el og naturgas til private husholdninger og virksomheder. Efter fusionen vil Gul Strøm ikke længere sælge naturgas.

Natur-Energi er et el-handelsselskab, som sælger klimavenlig strøm og naturgas til private husholdninger og virksomheder. Efter fusionen vil Natur-Energi ikke længere sælge naturgas.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 20. december 2017 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion NRGi Elsalg A/S’ erhvervelse af Gul Strøm A/S og Energiselskabet Natur-Energi A/S.

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Susanne Bo Poulsen, tlf. 4171 5287 eller e-mail supo@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.