Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af MPRC Europe Limited og Pollen Street Capitals erhvervelse af fælles kontrol med Aryza Holdings Limited

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af MPRC Europe Limited og Pollen Street Capitals erhvervelse af fælles kontrol med Aryza Holdings Limited.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

MPRC Europe Limited er et datterselskab i Macquarie-koncernen, der er udøver aktiviteter inden for asset management, finansiering, bankvirksomhed, rådgivning, risiko og kapitalløsninger inden for fordringer, aktier og handelsvarer. Macquarie-koncernen repræsenterer klienter, der er institutionelle virksomheder, privatvirksomheder, klienter inden for staten og detailklienter og modparter over hele verden. I Danmark har Macquarie en kontrollerende ejerandel i TDC-koncernen.

Pollen Street Capital er et uafhængigt investeringsselskab med hovedkvarter i London. Pollen Street Capital ejer en række virksomheder med aktiviteter inden for finansielle tjenesteydelser og erhvervsservice. Pollen Street Capital havde ikke omsætning i Danmark i seneste regnskabsår.

Aryza udbyder software-løsninger til bankverdenen herunder lånehåndtering og insolvensrelaterede software-løsninger inden for automatiserede arbejdsgange. Aryza havde ikke omsætning i Danmark i seneste regnskabsår.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 6. december 2021 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion MPRC/Pollen Street Capital/Aryza

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Kim Winther Starup, tlf. 4171 5234 eller e-mail kws@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.