Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Kirk Kapital Strategic Investments A/S erhvervelse af 100 % af aktierne i DOT A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Kirk Kapital Strategic Investments A/S (”Kirk”) erhvervelse af 100 % af aktierne i DOT A/S (”DOT”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Kirk har aktiviteter inden for strategiske investeringer i nordiske mellemstore og store virksomheder. Kirk har i dag ejerandele i 16 porteføljeselskaber, som bl.a. er aktive inden for levering af modulbygninger og produktion af legeplads- og fitnessudstyr, herunder bl.a. Conrum og Kompan.

DOT er en dansk virksomhed, som leverer full-service overfladebehandling i form af varmforzinkning, metallisering og maling i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland til virksomheder, der bl.a. er beskæftiget inden for brancherne infrastruktur og transport, landbrug og fødevarer og byggeri.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 18. juni 2024 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Kirk/DOT

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Nanna Snitkjær, tlf. 4171 5230 eller e-mail nvh@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.