Øvrige nyheder

Nye data for udbud i Danmark er nu tilgængelige

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udbudsdatabase er netop opdateret med udbud offentliggjort i 2021 i forbindelse med lanceringen af den årlige redegørelse ”Status for offentlig konkurrence”. Det betyder, at du som ordregiver eller virksomhed har mulighed for at undersøge og analysere endnu flere udbud i Danmark.

 Tre kontoransatte der kigger på grafer og diskuterer

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udbudsdatabase er opdateret med udbud offentliggjort i 2021 i forbindelse med lanceringen af den årlige redegørelse ”Status for offentlig konkurrence” 2022. 

Med de nye udbudsdata er det muligt at blive klogere på udbud offentliggjort i 2021, til gavn for dig der udbyder eller byder på offentlige opgaver. Den tilgængelige data kan blandt andet bruges af ordregivere til at blive klogere på aktørerne på markedet og finde inspiration fra andre offentlige myndigheder, som har gennemført lignende udbud. Men viden om danske EU-udbud kan også bruges af virksomheder til bedre at vurdere, hvordan offentlige markeder ser ud, og hvilke udbud der er interessante at byde på.

I september 2022 gav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fri adgang til databasen. Databasen giver detaljeret information om danske EU-udbud og bygger på oplysninger om EU-udbud i TED-databasen. De oplysninger har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen struktureret og kvalitetssikret, så både styrelsen og andre har mulighed for at lave analyser om udbud på et solidt og fagligt grundlag.

Klik her for at komme til udbudsdatabasen

Læs mere om fakta om EU-udbud i Status for offentlig konkurrence 2022.

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.