Øvrige nyheder

Ændring af serviceattesten træder i kraft – hvad betyder det for ordregivere?

Er ældre attester stadigvæk retvisende og hvad betyder ændringerne for udelukkelse? I denne artikel dykker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ned i to centrale spørgsmål vedrørende Erhvervsstyrelsens serviceattest, der ændres fra og med i dag.

Fra i dag den 1. november 2023 er den serviceattest, virksomheder kan anmode om hos Erhvervsstyrelsen, ændret.

Ændringerne betyder i praksis, at når offentlige ordregivere modtager en serviceattest fra en virksomhed, kan den have en oplysning nederst, der angiver mulig straf for beskæftigelse af illegal arbejdskraft. Desuden er der indført et nyt felt øverst, som tydeliggør om attesten er med eller uden anmærkninger. Se eksempel her.

Er ældre serviceattester retvisende efter 1. november 2023?

Den ændrede serviceattest har som udgangspunkt ikke betydning for, hvor længe ældre serviceattester er retvisende. Af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens FAQ fremgår således:

-”Serviceattester, udstedt på baggrund af en anmodning, som er indgivet før 1. november 2023, er fortsat retvisende i den periode, som en ordregiver har vurderet i forhold til et konkret udbud og har oplyst virksomheden om f.eks. i udbudsmaterialet”

Ældre serviceattester kan benyttes som dokumentation, såfremt ordregiver vurderer, at attesten fortsat er egnet til at vise, at en given virksomhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde. Serviceattestens alder er selvfølgelig relevant i den vurdering, pointerer kontorchef fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Kenneth Skov Jensen, og tilføjer, at attester ofte anses for at være anvendelige i 6 til 12 måneder.

Fører oplysninger om illegal arbejdskraft automatisk til udelukkelse?

Oplysninger om brug af illegal arbejdskraft må ikke føre til automatisk udelukkelse. De er heller ikke ensbetydende med, at en virksomhed faktisk er straffet for brug af illegal arbejdskraft.

- ”Oplysningen kan betyde, at en virksomhed er eller kan være dømt for brug af illegal arbejdskraft. Men den kan også betyde at eller én eller flere ledelsesmedlemmer m.v., i forbindelse med anmodningen om serviceattesten ikke har afgivet samtykke til indhentning af oplysninger og/eller ikke har afgivet en tro-og-love-erklæring.  Derfor skal ordregiver først undersøge, om virksomheden eller dennes ledelse faktisk er straffet” lyder det af styrelsens FAQ.

Hvis virksomheden eller dens ledelse er straffet for beskæftigelse af illegal arbejdskraft, skal ordregiver foretage en konkret vurdering af, om udelukkelse er proportionalt for det pågældende forhold. Som det fremgår:

- ”Vurderingen af proportionalitet indebærer bl.a. en pligt til at foretage en vurdering af overtrædelsen i relation til det konkrete indkøb”

Udelukkelse som konsekvens af brug af illegal arbejdskraft kræver altså, at virksomhedens overtrædelse er tilstrækkelig grov til at stå mål med en udelukkelse. Derfor er det straf for beskæftigelse af illegal arbejdskraft under særligt skærpende omstændigheder, der kan føre til anmærkning på serviceattesten. Inden endelig udelukkelse skal en virksomhed endvidere have mulighed for at dokumentere sin pålidelighed efter udbudslovens §138. Læs mere herom her.

Flere spørgsmål og svar

Find flere spørgsmål/svar om den nye serviceattest på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens informationsside.

Gå til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens informationsside om ændring af serviceattesten

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.