Øvrige nyheder

Orientering om status til selskabets ledelse

I får her en status for vores arbejde med behandling af de mange ansøgninger om justering af økonomiske rammer på grund af stigende elpriser.

Vi har nu sendt samtlige udkast til afgørelser ud, og 157 ud af årets 227 afgørelser er endelige.

For de resterende 70 afgørelser, som endnu ikke er endelige, arbejder vi fortsat på højtryk med at behandle de høringssvar, som de pågældende selskaber har indsendt til os. Vi forventer, at alle høringssvar er behandlet, og samtlige endelige afgørelser er udsendt inden udgangen af november.

I må endelig kontakte os, hvis I har spørgsmål til processen eller andet.

VandNyt i din indbakke

Nyhedsbrevet Vandnyt er information fra Forsyningssekretariatet til vandselskaber og andre interesserede om prisreguleringen af vandsektoren.