Info & kontakt

Enhed for pålidelighedsvurdering

Enhed for pålidelighed udarbejder vejledende udtalelser i forbindelse med vurdering af pålidelighed.

Kontakt

Enhed for pålidelighedsvurdering

Har du spørgsmål til enhedens arbejde eller en mere generel henvendelse vedrørende vurdering eller dokumentation af pålidelighed, er du velkommen til at kontakte os på mail.

Skriv til os på: ep@kfst.dk
Pressekontakt

Kontakt en pressemedarbejder

Journalister er velkomne til at ringe og skrive til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens presseafdeling. 

 

Pressetelefon: 41 71 50 98 

 

Vi henviser desuden til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens presseafdeling. 

Gå til presse på kfst.dk

Om Enhed for pålidelighedsvurdering 

Som offentlig ordregiver kan du komme i en situation, hvor du konstaterer, at en virksomhed er omfattet af en udelukkelsesgrund og skal udelukke virksomheden. Udbudsloven giver i den situation virksomheder ret til at dokumentere sin pålidelighed og undgå udelukkelse. 

Fra 1. januar 2023 er ordregivere forpligtet til at indhente vejledende udtalelser hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

I Enhed for pålidelighedsvurdering under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, er vores opgave, at gennemgå og vurdere den dokumentation en udelukket virksomhed sender til ordregivere for at påvise sin pålidelighed.

På det grundlag udarbejder vi en vejledende udtalelse til ordregiverne om, hvorvidt en virksomheds materiale er tilstrækkeligt til at dokumentere pålidelighed. 

 

Vi udarbejder vejledende udtalelser 

Det er altid den offentlige ordregiver, der foretager den endelige vurdering af en virksomheds pålidelighed eller udelukkelse. Ordregivere kan således lægge vores vejledende udtalelser til grund for sin vurdering. Men ordregivere er ikke forpligtet til at følge vores udtalelser.

 

Formålet med vejledende udtalelser

Formålet med enhedens arbejde fremgår af Forslag til Lov om ændring af udbudsloven:

Formålet (…) er, at samle den nødvendige viden og erfaring, og dermed sikre et bedre kompetencegrundlag for gennemførelsen af vurderinger af dokumentation af pålidelighed” 

Når de vejledende udtalelser udarbejdes på baggrund af bred viden og erfaring om dokumentation af pålidelighed, bidrager vi til en ensretning af ordregiveres beslutninger og understøtter at virksomheder bliver behandlet lige og fair i konkurrencen om offentlige kontrakter.

På sigt skal de vejledende udtalelser desuden bidrage til administrative besparelser for ordregivere. De administrative besparelser forventes som følge af, at ordregivere vil begynde at lægge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelser til grund ved vurderingen af, om en virksomheds dokumentation af pålidelighed er tilstrækkelig eller ej.

Læs Forslag til Lov om ændring af udbudsloven på retsinformation.dk

Enhed for pålidelighedsvurdering er etableret i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som følge af en ændring af udbudsloven, der blev vedtaget i juni 2022. 

Siden er sidst opdateret den 22. september 2023.

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.