Offentlig-privat samarbejde

Effektive udbud – cases

Nyskabende udbud med mærkbare effekter. Bliv inspireret af andre, der har gennemført udbud på en ny eller effektiv måde.

 • Innovationspartnerskab

  Frederiksberg Kommune har udbudt tre innovationspartnerskaber om regnvandshåndtering. Udbuddet har skabt helt nye måder at opsamle regnvand på.

  læs mere om Innovationspartnerskab

 • Bæredygtighed som tildelingskriterium

  Odense Kommune har brugt bæredygtighed som tildelingskriterium og opnået nye miljø- og klimaforbedrende tiltag i deres udbud af beklædning.

  læs mere om Bæredygtighed som tildelingskriterium

 • Fællesudbud

  Ved at gå sammen om belægning af asfalt har seks kommuner på Sjælland sparet 14 mio. kr. i et fællesudbud af vejvedligehold.

  læs mere om Fællesudbud

 • Effektiv dialog om beskæftigelse

  Holbæk Kommune har fået nytænkt og samlet kommunens beskæftigelsesunderstøttende tilbud gennem et offentligt udbud.

  læs mere om Effektiv dialog om beskæftigelse

 • Konkurrencedygtigt kontrolbud

  Halsnæs Kommune har via et kontrolbud fået digitaliseret og professionaliseret arealplejen. Omkostningerne er faldet fra 17 pct. i forhold til tidligere.

  læs mere om Konkurrencedygtigt kontrolbud

 • Udbud med forhandling

  Region Midtjylland har gennemført et udbud med forhandling af vaskeriydelser. Dialogen har ført til nye indsigter og en gevinst på 65 mio. kr.

  læs mere om Udbud med forhandling

 • Lave transaktionsomkostninger

  Fællesudbud Sjælland har med et udbud af artikler til tandlægeklinikker opnået særligt lave transaktionsomkostninger ved at bruge sortimentsudbud.

  læs mere om Lave transaktionsomkostninger

 • Konkurrencepræget dialog

  Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har opnået besparelser i deres udbud af facility management-ydelser med udbudsproceduren konkurrencepræget dialog.

  læs mere om Konkurrencepræget dialog

Alle tal og effekter oplyst i casene, er alene udtryk for myndighedernes egne vurderinger og beregninger. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil løbende tilføje aktuelle eksempler på nyskabende udbud. Kontakt Lily Jacobsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen , hvis du har eksempler på offentlig-privat samarbejde, der har resulteret i en ny og mere effektiv måde at løse offentlige opgaver på.