Effektive udbud - cases

Effektiv dialog om beskæftigelse

Holbæk Kommune har gennemført et offentligt udbud, der samler og nytænker kommunens beskæftigelsesunderstøttende tilbud. Kommunen er gået fra pakkeløsninger til sammensatte løsninger. Resultatet er et højere kvalitetsniveau for borgerne, en attraktiv aftale for fagpersonalet og en besparelse på 10-15 procent.

Udbuddet af beskæftigelsesunderstøttende tilbud i Holbæk har skabt skræddersyede løsninger til borgerne. Den nye kontrakt er indrettet således, at alle tilbud er gjort tilgængelige på tværs af organisationen, og det er borgernes behov frem for deres ydelse, der afgør, hvilket tilbud de får. Dertil kommer, at Holbæk er gået væk fra lange tværfaglige forløb. I stedet er det jobkonsulent eller sagsbehandler, der har det koordinerende ansvar for borgerens tilbud. Det er en ny måde at tænke beskæftigelsesindsatsen på i kommunen.

Aftalen trådte i kraft den 1. september 2017 og er kommet godt fra start. Det skyldes blandt andet, at kontraktens indhold understøtter behovene hos borgerne og fagpersonalet. Kommunen vurderer, at der med den nye kontrakt kan spares i omegnen af 10-15 procent på de beskæftigelsesunderstøttende tilbud.

Markedsdialog og arbejdsgrupper med fagpersonale

Fagpersonalet og de potentielle tilbudsgivere har spillet en essentiel rolle med at nytænke opgaven og få indarbejdet ydelserne i udbudsmaterialet. Der er blandt andet blevet nedsat en arbejdsgruppe med relevant fagpersonale fra afdelingerne med borgerkontakt. Fagpersonalets kompetencer blev fx bragt i spil, da delkontrakterne skulle puljes ud fra et fagligt perspektiv.

Udbudsmaterialet har også været sendt i høring hos leverandørerne, og der er blevet afholdt informationsmøder, hvor der har været ca. 30 leverandører til stede. Informationsmøderne gav input om markedstendenser, sammenhænge mellem ydelser og feedback på kommunens idéer og bidrog desuden til forventningsafstemning.

Involveringen af fagpersonalet og leverandørerne har været med til at skabe et udbudsmateriale, der afspejler og opfylder borgernes og medarbejdernes behov.

Kvantitative succesrater i kontrakten

I kontrakten er der indarbejdet en række målbare succesrater om leverandørernes performance, og om de nye fremgangsmåder fungerer efter hensigten. Kan leverandørerne ikke leve op til succesraterne, kan Holbæk Kommune i første omgang tilpasse ydelserne i kontrakten. Ellers har kommunen mulighed for at opsige kontrakten.

Ordregiver: Holbæk Kommune
Udbudsområde: Beskæftigelsesunder-støttende tilbud efter § 32 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats
Udbudsprocedure: Offentligt udbud
Kontraktlængde: 24 måneder med mulighed for forlængelse i 12 x 2 måneder
Kontraktværdi: 17,2 mio. kr.
Effekt: 10-15 procent i forhold til tidligere udgifter