Effektive udbud - cases

Innovationspartnerskab

Frederiksberg Kommune udbød i 2017 et innovationspartnerskab om regnvandshåndtering. Udbuddet har skabt helt nye måder at håndtere regnvand på i kommunen. De vindende virksomheder får mulighed for at udvikle løsninger ud fra konkrete behov, afprøve dem i praksis og kan efterfølgende frit kommercialisere produkterne.

Som andre kommuner landet over har Frederiksberg Kommune haft en udfordring med at håndtere store mængder regnvand ved skybrud. Kloaksystemerne overbelastes, veje står under vand, og bygninger tager skade. Samtidig har det vist sig vanskeligt at udvide det eksisterende kloaknet i kommunen på grund af tæt bebyggelse og anden infrastruktur.

Derfor ønskede Frederiksberg Kommune at gå nye veje og få bragt alternative idéer i spil for at få fremtidssikret regnvandshåndteringen. Gennem den fleksible udbudsprocedure innovationspartnerskab kunne kommunen samle udvikling og udbud af løsningen med ét greb.

Givtig markedsdialog

Efter en intern afklaringsproces om ønsker, finansiering og proces for innovationspartnerskabet inviterede kommunen til markedsdialog. 40 virksomheder deltog i markedsdialogen, der førte til, at kommunen fik identificeret 118 løsningsmuligheder til at håndtere store mængder regnvand. Den efterfølgende innovation lå i, hvordan de forskellige løsninger kunne kombineres, så de opfyldte kommunens behov. Desuden gav markedsdialogen indsigt i forudsætningerne, der skulle være til stede, for at løsningerne kunne implementeres.

Innovationspartnerskaberne er en gevinst for alle de involverede parter. Kommunen får en løsning, der er udviklet og tilpasset egne behov, og virksomhederne får mulighed for at udvikle og teste løsningerne i praksis. Efterfølgende har virksomhederne rettighederne og kan frit kommercialisere de færdige produkter.

Fast finansiering som fundament

Den politiske prioritering af bæredygtighed mundede ud i en accept af, at innovation kræver ressourcer. Innovationspartnerskaberne blev tildelt en fast finansiering både ved gennemførelsen af udbuddene og ved de efterfølgende løsningers implementering. Den faste finansiering mindskede virksomhedernes økonomiske risiko ved at deltage, da der i tilfældet af et tilfredsstillende produkt er budgetteret med udbredelsen af de innovative løsninger.

Ordregiver: Frederiksberg Kommune
Udbudsområde: Forskning og udviklingsvirksomhed
Udbudsprocedure: Innovationspartnerskab
Kontraktlængde: Anlæg i 2018 med en rammeaftale på op til otte år
Kontraktværdi: + 5,6 mio. kr.
Effekt: Nye skybrudsløsninger