Effektive udbud - cases

Konkurrencedygtigt kontrolbud

Via et kontrolbud fik Halsnæs Kommune effektiviseret snerydning og vedligehold af veje og grønne områder i 2016. Resultatet er mere digitaliserede og professionaliserede arbejdsgange samt en reducering af omkostningerne på 17 procent.

Efter politisk ønske besluttede Halsnæs Kommune i 2016 at afprøve markedet og kommunens egen udførelse af arealplejen i 2016. For at sikre sig den rigtige pris gav kommunen sit eget bud på, hvad de kunne gennemføre opgaven til og med hvilke tiltag. Kontrolbuddet vandt, og nye tiltag såsom en øget digitalisering blev implementeret i kommunen. Gennem valget om at konkurrenceudsætte området blev nye idéer til opgaveudførsel mulige, og omkostninger til arealpleje blev reduceret fra 27,8 mio. kr. til 23,0 mio. kr., hvilket svarer til en besparelse på 17 procent.

Halsnæs Kommune anvendte et rådgivende ingeniørfirma til at kortlægge arbejdsopgaver og serviceniveauer som en del af udbudsmaterialet, bl.a. via interview med kommunens medarbejdere. Herigennem fik kommunen en klar forståelse af opgaverne i arealplejen.

Konkurrencedygtigt kontrolbud

Ved at investere tid og ressourcer i en forundersøgelse fik kommunen et konkurrencedygtigt kontrolbud. Kommunen anvendte et revisionsfirma til vurdering af de indkomne tilbud for at sikre en klar overholdelse af gældende regler og betingelser. Da kommunens kontrolbud vandt, var der som led i den efterfølgende dialog med tilbudsgivere på udbuddet udarbejdet en udførlig evalueringsrapport. Resultatet af evalueringen blev forklaret grundigt, og kommunen var åben over for dialog med de enkelte virksomheder.

Professionalisering og digitalisering

Kommunens egne tiltag er nu implementeret, og hverdagen for arealplejens medarbejdere er blevet mere struktureret. Administrative medarbejdere er flyttet til kontorer i rådhuset, som forventes at give anledning til stordriftsfordele. Dertil løses arbejdsopgaverne i arealplejen i højere grad end tidligere tværfagligt. Snerydning, beplantning og vedligeholdelse kan derfor nu udføres af samme medarbejder. Medarbejderne kan tilgå kortlægning og opgavebeskrivelser via tablet, og opgaver tildeles ligeledes elektronisk. Med GPS-tracking er det nu muligt at allokere den medarbejder, der er tættest på området, til opgaven til gavn for en mere effektiv arealpleje.

Ordregiver: Halsnæs Kommune
Udbudsområde: Vedligehold af veje og grønne områder
Udbudsprocedure: Begrænset udbud
Kontraktlængde: Ingen oplysning
Kontraktværdi: Ingen oplysning
Effekt: Besparelser på 17 pct. og digitalisering