Effektive udbud - cases

Lave transaktionsomkostninger

Fællesudbud Sjælland har med et udbud af forbrugsartikler til tandklinikker opnået særligt lave transaktionsomkostninger ved at bruge sortimentsudbud. Kommunerne har opnået besparelser på 42 procent ved at udbyde området, og 95 procent af de kommunale tandlægers indkøb er nu over aftalen.

Køge Kommune har på vegne af Fællesudbud Sjælland (FUS) i 2018 udbudt en rammeaftale om forbrugsartikler, der skal forsyne 46 kommunale tandklinikker. FUS valgte at anvende sortimentsudbud, da der er tale om et stort antal varekategorier samt løbende udvikling og tilpasning af sortimentet.

Lave transaktionsomkostninger

I tilbuddet skulle leverandørerne give adgang til deres varekatalog med alle priser og afgive en samlet rabatsats, der kunne dække hele varekataloget. Denne tilgang gjorde, at udbudsprocessen blev nem, hurtig og gennemsigtig for både tilbudsgivere og for brugergruppen, der skulle evaluere tilbuddene. Transaktionsomkostningerne i udbuddet blev ligeledes holdt nede ved, at der ikke skulle udarbejdes en kravspecifikation. Standarderne for tandlægeudstyr skulle blot overholdes. Ved at udbyde forbrugsartikler til tandklinikker og anvende sortimentsmodellen er der efter Køge Kommunes vurdering opnået en besparelse på 42 procent.

Nyt udbudsområde gav skepsis

Forbrugsartikler til tandklinikker var før udbuddet ikke anset for at være udbudsegnet. I stedet har hver klinik købt ind individuelt. Udbuddet blev mødt med skepsis fra både tandlæger og leverandører. Tandlægerne var bekymrede for, om de kunne fortsætte med de produkter, som de var vant til at arbejde med. Leverandørerne var bekymrede for at miste markedsandele, da kun én vinder ville få adgang til det samlede marked. Desuden var de bekymrede for, om udbudsprocessen blev gennemsigtig i forhold til vurderingen af tilbud.

Da modellen med sortimentsudbud blev præsenteret, kunne tandlægerne og tilbudsgiverne se idéen i, at der ikke skulle bruges uforholdsmæssig lang tid på tilbudslister og kravspecifikationer. Nye produkter indgik automatisk i kontrakten, og da hele varekataloget er tilgængeligt, er der nu adgang til forskellige produkter med forskellige kvalitetsniveauer. Tandlægerne fik herigennem valgmulighed for både produkter og kvalitet.

Ordregiver: Fællesudbud Sjælland (FUS)
Udbudsområde: Forbrugsartikler til tandklinikker
Udbudsprocedure: Offentligt udbud
Kontraktlængde: Fireårig rammeaftale
Kontraktværdi: 26 mio. kr.
Effekt: Lavere transaktionsomkostninger i udbudsprocessen og en besparelse på 42 pct.