Udbudsregler

Standardformularer til EU-udbud

Ved offentliggørelse af EU-udbud skal ordregivere benytte de standardformularer, som EU-Kommissionen stiller til rådighed på SIMAP's webside (Information System for Public Procurement).

Formularerne kan udfyldes online på SIMAP's webside og sendes elektronisk. Ved at benytte online-formularerne får ordregivere mulighed for at anvende de forkortede frister ved elektronisk fremsendelse.

For at få offentliggjort dokumenter på TED (Tenders Electronic Daily) kan ordregivende myndigheder i EU sende deres udbudsinformation (bekendtgørelser) enten via Publikationskontorets tjeneste eNotices eller via et elektronisk udbudssystem.

Der kræves login og password, som dog nemt kan oprettes via hjemmesiden.

Formularerne kan også downloades fra SIMAP's webside som pdf.

Hent standardformularerne og læs mere på SIMAP's hjemmeside

 

Sidst opdateret: 27. november 2019

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.