Udbud.dk

Vurdering af "klar grænseoverskridende interesse"

Det er en konkret vurdering, om en opgave har grænseoverskridende interesse. En kontrakt har en klar grænseoverskridende interesse, hvis ordregiver vurderer, at en virksomhed, som er etableret i en anden medlemsstat, kan være interesseret i at byde på en kontrakt.

Udbudslovens §§ 191-192 indeholder de elementer, der skal lægges til grund ved vurdering af, hvorvidt en kontrakt har klar grænseoverskridende interesse. Vurderingen vedrører alene, om en virksomhed i en anden medlemsstat kan have interesse i kontrakten - ikke om kontrakten kan have interesse for en udenlandsk virksomhed, der allerede driver virksomhed i Danmark.

Ved vurderingen skal der lægges vægt på følgende:

  • Kontraktens genstand
  • Kontraktens anslåede værdi
  • Kontraktens varighed
  • Forholdene i den pågældende branche, herunder markedets størrelse, struktur og handelspraksis
  • Det geografiske sted, hvor kontrakten skal udføres.

Andre elementer kan også have betydning og bør inddrages i den konkrete vurdering.

Guide: Sådan vurderer du "klar grænseoverskridende interesse"

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en guide, der kort gennemgår, hvad du skal overveje, og hvordan du praktisk går til værks. 

Hent guiden 

I tilknytning til guiden, har styrelsen også udarbejdet et standardskema, der kan tilpasses specifikt i forhold til den type indkøb, din organisation foretager.

Hent standardskemaet

Sidst opdateret: 26. september 2018

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.