Vejledning til ordregivere

Guide og skema

Her finder du vejledning til, hvordan du som ordregiver kan anmode om en vejledende udtalelse.

 

En ordregiver skal udelukke en virksomhed i en offentlig udbudsproces eller kontraktperiode, hvis virksomheden viser sig at være omfattet af en til flere udelukkelsesgrunde i udbudsloven. Udbudsloven giver i den situation virksomheder ret til at dokumentere sin pålidelighed i forsøget på at undgå udelukkelse.

D. 1. januar 2023 er ordregivere forpligtet til at indhente vejledende udtalelser, når virksomheder ønsker at dokumentere pålidelighed. Her finder du vejledning i de nye regler om henholdsvis vurdering af pålidelighed og dokumentation af pålidelighed. 

 

Vejledning til offentlige ordregivere

Her finder du en guide og et skema til brug, når du som offentlig ordregiver vil anmode om en vejledende udtalelse til vurdering af pålidelighed.

 

Offentlige ordregivere

Guide

Som offentlig ordregiver skal du anmode Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om en vejledende udtalelse på baggrund af den dokumentation, som en udelukket virksomhed fremlægger. 

 

Anmodninger om vejledende udtalelser, skal sendes styrelsen på e-mail: ep@kfst.dk

 

Du kan først anmode Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om en vejledende udtalelse, når:

 

1. Du har vurderet, at en virksomhed er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde. Virksomheden har enten udsigt til at få kontrakten tildelt, du har vurderet, at det er nødvendigt at indhente dokumentation, eller du har en igangværende kontrakt med virksomheden.

 

2. Du har meddelt virksomheden, at den er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, og anmodet om, at virksomheden fremlægger dokumentation for pålidelighed.

 

3. Du har modtaget virksomhedens dokumentation for pålidelighed.

 

I guiden får du et overblik over de nye krav og retningslinjer, når du skal indhente en vejledende udtalelse hos styrelsen.

 

Hent guide til indhentning af vejledende udtalelse(pdf)

 

Offentlige ordregivere

Skema

Her finder du det skema, du kan benytte til at samle de oplysninger, der er relevante, når du skal indhente en vejledende udtalelse fra styrelsen.

 

Hent skema til indhentning af vejledende udtalelse(docx)

 

Bemærk: Skemaet er udarbejdet for at sikre, at vi får adgang til alle nødvendige oplysninger og dermed kan nedbringe vores sagsbehandlingstid. Du er ikke forpligtet til at anvende skemaet.

Har du yderligere spørgsmål?

Ønsker du yderligere oplysninger, henviser vi til vores FAQ, hvor vi har samlet de spørgsmål, vi oftest får stillet vedrørende vurdering af pålidelighed og dokumentation.

Finder du ikke svaret på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Enhed for pålidelighedsvurdering via denne mail: ep@kfst.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.