Afgørelse

Nummer
18/18517

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af GRO Capital og CVC’s erhvervelse af fælleskontrol over Omada

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 16. november 2018 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem GRO Capital A/S (”GRO Capital”), CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (”CVC”) og Omada A/S (”Omada”).

Transaktionen medfører, at Gubernare Bidco ApS (”BidCo”) erhverver hele aktiekapitalen i Omada. Bidco er et til lejligheden stiftet datterselskab af Gubernare TopCo ApS (”TopCo”), der ultimativt er fælles kontrolleret af GRO Capital og CVC, hvorfor fusionen omhandler GRO Capital
og CVC’s indirekte erhvervelse af fælleskontrol over Omada.