Afgørelse

Nummer
24/00666

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Saudi Aramcos erhvervelse af fælleskontrol over Gas & Oil Pakistan Ltd.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. januar 2024 en forenklet anmeldelse af Aramco Asia Singapore Pte. Ltd.'s, et helejet datterselskab af Saudi Arabian Oil Company (“Saudi Aramco”), erhvervelse af fælleskontrol over joint venturet Gas & Oil Pakistan Ltd. (“G&O”) med Khalid Riaz.