Afgørelse

Nummer
24/00666

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Saudi Aramcos erhvervelse af fælleskontrol over Gas & Oil Pakistan Ltd.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. januar 2024 en forenklet anmeldelse af Aramco Asia Singapore Pte. Ltd.'s, et helejet datterselskab af Saudi Arabian Oil Company (“Saudi Aramco”), erhvervelse af fælleskontrol over joint venturet Gas & Oil Pakistan Ltd. (“G&O”) med Khalid Riaz.

Saudi Aramco er et kapitalselskab etableret i Kongeriget Saudi-Arabien. Saudi Aramco er primært engageret i prospektering, udforskning, boring og udvinding af kulbrinte substanser samt behandling, fremstilling, raffi-nering og markedsføring af disse substanser.

G&O opererer udelukkende i Pakistan inden for indkøb, opbevaring, salg og markedsføring af olieprodukter (herunder diesel og benzin) og via sit netværk af over 1.100 detailforretninger.

Khalid Riaz er pakistansk statsborger og kontrollerer også andre virksomheder, der har aktiviteter i Pakistan og Nepal.