Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af DADES A/S’ erhvervelse af Aarhus Syd Ejendomme A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til forenklet anmeldelse af DADES A/S’ erhvervelse af Aarhus Syd Ejendomme A/S fra Coop Danmark A/S og Fakta A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

DADES A/S er et dansk ejendomsinvesteringsselskab, som er aktiv inden for ejendomsinvestering. DADES A/S ejer 70 kontorejendomme og 12 butikscentre, hvoraf hovedparten er beliggende i Storkøbenhavn. Ejendomsporteføljen har et samlet udlejningsareal på ca. 1. mio. kvm. DADES A/S ejer derudover 49 procent af ejendommen Gl. Mønt 2-4 gennem kapitalandele i selskabet DAVISTA.

Aarhus Syd Ejendomme A/S’ eneste aktivitet er en ejendomsportefølje i Aarhus, som er fusionens egentlige genstand. Ejendomsporteføljen består af 120.773 kvm. kontor-, campus-, og forretningslokaler fordelt over områderne (i) Sønderhøj, (ii) Mega Syd og (iii) Spidsen.

DADES A/S og Aarhus Syd Ejendomme A/S er begge aktive inden for udlejning af butiks – og kontorlejemål. Efter fusionen vil Aarhus Syd Ejendomme A/S være ejet af DADES A/S.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 17. juli 2018 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion DADES / Aarhus Syd Ejendomme

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Maria Rossmann, tlf. 4171 5207 eller e-mail mar@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.