Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse vedrørende etablering af et selvstændigt fungerende joint venture mellem Eurowind Energy Holding A/S og Eniig Holding A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til forenklet anmeldelse vedrørende etablering af et selvstændigt fungerende joint venture mellem Eurowind Energy Holding A/S og Eniig Holding A/S. Oprettelsen af joint venturet udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før Konkurrencerådet eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Som led i transaktionen indskyder Eurowind Energy Holding A/S (herefter EEH) og Eniig Holding A/S deres respektive datterselskaber Eurowind Energy A/S (herefter EWE) og Eniig Renewables A/S (herefter Eniig) til et selvstændigt fungerende joint venture.

EWE-gruppens (Eurowind Energy Holding A/S og datterselskabet EWE) hovedaktiviteter er ejerskab, drift, administration samt køb, salg og udvikling af vindmølle- og solcelleparker i Europa.

Eniig-koncernens, som bl.a. består af Eniig, hovedaktiviteter er at dri-ve produktions-, distributions- og forsyningsvirksomhed inden for el, varme, fibernet og al virksomhed relateret hertil. Ud over kerneydelser som elforsyning, fiberbredbånd, elhandel og produktion af vedvarende energi tilbyder Eniig gruppen accessoriske ydelser, herunder energirådgivning.

Det bemærkes, at både EWE og Eniig er aktive inden for grøn energi, herunder energi genereret fra vindmølle- og solcelleparker i Europa.

Ved oprettelsen af joint venturet vil EWE og Eniig hver især indskyde alle deres aktiviteter og opgaver, der relaterer sig til udvikling, administration, produktion og salg af el, som genereres via vind- eller solparker.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 7. december kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion - Etablering af et selvstændigt fungerende joint venture mellem Eurowind Energy Holding A/S og Eniig Holding A/S.

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Mai Enø Andersen, mail mea@kfst.dk eller tlf. nr.: 4171 5194.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.