Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Ejner Hessel Trucks A/S og EvoBus Danmark A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Hessel Trucks A/S’ erhvervelse af EvoBus Danmark A/S fra EvoBus GmbH.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

 

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

 

Hessel Trucks A/S er en del af Ejner Hessel-koncernen. Ejner Hessel-koncernen har aktiviteter inden for salg af (i) både nye og brugte personbiler, (ii) erhvervskøretøjer i form af varebiler/lette kommercielle køretøjer samt (iii) lastbiler/trucks i Danmark. Ejner Hessel-koncernen forhandler følgende mærker inden for de ovennævnte typer køretøjer: Mercedes-Benz, Renault, Smart, Dacia, Ford, FUSO og Unimog.

 

Derudover er Ejner Hessel-koncernen aktiv inden for reparation/service af personbiler og erhvervskøretøjer i form af varebiler/lette kommercielle køretøjer og lastbiler/trucks i Danmark.

 

EvoBus Danmark A/S importerer og videresælger busser og tilhørende reservedele af mærkerne Mercedes-Benz og Setra i Danmark. EvoBus Danmark A/S forhandler busser, der kommercielt kan inddeles i følgende kategorier: (i) rutebiler, regionale busser og bybusser (offentlig transport), (ii) turistbusser og (iii) minibusser. EvoBus Danmark A/S’ aktiviteter omfatter også reparation/service af de pågældende bustyper.

 

EvoBus Danmark A/S importerer de nævnte busmærker fra EvoBus GmbH, og vil i forbindelse med transaktionens gennemførelse indgå en ny distributionsaftale med EvoBus GmbH om import og videresalg af busser af de nævnte mærker samt import og distribution af reservedele hertil, herunder via autoriserede reparatører.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 30. november 2022 kl. 12.00.

 

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

 

Mrk.: Fusion Ejner Hessel/EvoBus

 

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Specialkonsulent Tobias Kristensen Hensch, tlf. 4171 5037 eller e-mail tkh@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.