Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Lidl Danmark K/S’ erhvervelse af 11 butiksejendomme fra REMA 1000 Danmark A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Lidl Danmark K/S’ (”Lidl”) erhvervelse af enekontrol over 11 butiksejendomme (”Target”), der tidligere har været drevet som ALDI-butikker, fra REMA 1000 Danmark A/S (”REMA 1000”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Lidl er en dagligvarekæde med ca. 145 butikker fordelt over det meste af Danmark. Lidl er en del af Schwarz Group, der har hovedkontor i Neckarsulm i Tyskland. Schwarz Group driver blandt andet de to dagligvarekæder Lidl og Kaufland. Kaufland er ikke til stede i Danmark. Lidl-koncernen er til stede i 31 lande.

Target består af 11 butiksejendomme, hvorfra ALDI tidligere har drevet dagligvarebutikker i eget navn. Butikkerne er beliggende i Slagelse, Stege, Væggerløse, Esbjerg V, Brande, Holstebro, Bjerringbro, Aabybro, Hirtshals, Viborg og Hadsund. Target vil forud for fusionen være blevet overdraget fra ALDI Danmark ApS til REMA 1000, og REMA 1000 vil således eje Target forud for gennemførslen af transaktionen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 29. november 2023, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Lidl/REMA 1000-butikker

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Charlotte Brandt, tlf. 4171 5067 eller e-mail char@kfst.dk 

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.