Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Whiteaway A/S’ erhvervelse af Bolind A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en anmeldelse af Whiteaway A/S’ (”Whiteaway”) erhvervelse af enekontrol over Bolind A/S (”Bolind”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Bolind er en handelsvirksomhed, hvis hovedaktivitet består i salg af hvidevarer og øvrige husholdningsprodukter til almene boligselskaber. Bolind er ejet af en større række aktionærer, hvoraf hovedparten udgøres af diverse foreninger og interesseorganisationer, som Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Fagligt Fælles Forbund, Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, Fagbevægelsens Hovedorganisation, BL - Danmarks Almene Boliger.

Whiteaway er en online detailhandler, hvis aktiviteter bl.a. består i salg af hvidevarer og øvrige husholdningsprodukter. Whiteaway indgår i HEARTLAND-koncernen. HEARTLAND A/S er et holding- og investeringsselskab, der investerer i virksomheder inden for forskellige områder, herunder mode, detailhandel, teknologi, bæredygtighed, forretningsinnovation, vedvarende energi, naturbeskyttelse og ejendomme. HEARTLAND A/S er bl.a. en del af ejerkredsen i større virksomheder som BESTSELLER, Zalando SE, ASOS PLC, About You Holding GmbH, Klarna Holding AB, Normal A/S og Nemlig.com A/S.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 17. januar 2024, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Whiteaway/Bolind

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Karen Diarra Overby, tlf. 41 71 5082 eller e-mail kdo@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.