Pressemeddelelse

Ageras har brudt konkurrenceloven

Ageras, der er en digital platform, hvor brugerne kan få tre tilbud på eksempelvis revisionsydelser, har overtrådt konkurrencereglerne. Platformen har blandt andet oplyst revisorer, der afgav lave bud, om ”estimerede markedspriser” og givet dem mulighed for at hæve buddet, uden kunderne vidste det. Konkurrencerådet har besluttet at anmelde sagen til politiet.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

I Konkurrencerådet har vi særligt fokus på digitale platforme, da de har fået stor betydning for både den enkelte forbruger og dansk erhvervsliv. Generelt skaber platformene mange muligheder for både sælgere og købere, men her har vi desværre at gøre med en platform, som brød spillereglerne.
På ageras.dk har virksomheder lagt opgaver ind, som Ageras’ partnere skulle konkurrere om. Men partnerne har ikke, som man ville tro, konkurreret åbent med hinanden. Bød partneren en – efter Ageras’ vurdering – for lav pris, blev den ”estimerede markedspris” oplyst i et beskedvindue, og partneren fik mulighed for at justere sit bud. Desuden har Ageras i flere tilfælde tilføjet minimumspriser til opgavebeskrivelser, som alle partnerne, men ikke kunderne, kunne se.

Konkurrencerådet har afgjort, at Ageras har overtrådt konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Ageras har anvendt en prisnormeringsmekanisme, der blandt andet indikerede prisniveauet, når revisorer eller andre ville afgive et tilbud på platformen ageras.dk. Overtrædelsen vedrører alene ydelser inden for revision, bogholderi og regnskab.

Konkurrencerådet har besluttet at anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på strafferetlig forfølgelse. Det vil dog først ske efter en eventuel ankesag om afgørelsen er afsluttet.

Hvis en partner – typisk revisor – bød en lavere pris, end den markedspris, som Ageras havde estimeret, så modtog partneren en besked på skærmen, om at prisen var under estimeret markedspris. Herefter fik partneren mulighed for at justere sit bud. Ageras havde samtidig indrettet sin gebyrmodel, så betalingen til Ageras afhang af buddets størrelse, med mindre det lå under den estimerede pris. I så fald blev gebyret beregnet på baggrund af den estimerede pris. Hertil kommer, at der er eksempler på, at Ageras har tilføjet minimumspriser på kundernes opgavebeskrivelser, før der blev indhentet bud på dem.

Den ulovlige adfærd på ageras.dk har fundet sted i perioden fra den 7. marts 2018 til 26. juni 2018, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemførte en kontrolundersøgelse hos Ageras.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Links

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.