Afgørelse

Nummer
MTF-18/00594

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Pioneer Point Partners LLP og Davidson Kempner Capital Management L.P.’s erhvervelse af fælles kontrol over NGF Nature Energy Biogas A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2018 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Pioneer Point Partners LLP (”Pioneer”) og Davidson Kempner Capital Management, L.P. (”Davidson Kempner”) på den ene side og NGF Nature Energy Biogas A/S (”NGF Biogas”) på den anden.

Transaktionen indebærer, at Pioneer og Davidson Kempner erhverver fælles kontrol over NGF Biogas. Forud for transaktionen var NGF Biogas ejet af 8 danske kommuner gennem selskabet Naturgas Fyn I/S.