Afgørelse

Nummer
MTF-22/10052

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af EQT Infrastructure V’s erhvervelse af enekontrol over ForSea AB

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 6. januar 2023 en forenklet anmeldelse af EQT Infrastructure V's erhvervelse af enekontrol over ForSea AB.

Der er tale om en erhvervelse af enekontrol, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2, idet EQT Infrastructure V (indirekte gennem Nordic Ferry Infrastructure Holding AS) erhverver alle aktier i ForSea AB.