Afgørelse

Nummer
MTF-23/03324

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af CC BidCo III ApS c/o CataCap Management A/S’ erhvervelse af NLM Vantinge A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 21. april 2023 en forenklet anmeldelse af fusion mellem CC BidCo III ApS c/o CataCap Management A/S (”CataCap”) og NLM Vantinge A/S (”NLM”).

Transaktionen medfører, at CataCap erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i NLM. Efter fusionen geninvesterer sælgerne i NLM, hvormed sælgerne i NLM vil erhverve 20 pct. af NLM. CataCap vil dermed eje 80 pct. og have enekontrol over NLM efter fusionen.