Afgørelse

Nummer
23/10439

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Unit IT Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over ApS KBUS 18 nr. 623

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 5. februar 2024 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Unit IT Holding A/S (herefter ”Unit IT”) og ApS KBUS 18 nr. 623 (herefter ”KBUS”).

Transaktionen medfører, at Unit IT erhverver enekontrol over KBUS.