Afgørelse

Nummer
24/00916

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af HL Display AB’s erhvervelse af enekontrol over PR TRADING-FLEKOTA A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. februar 2024 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem HL Display AB (”HL Display”) og PR TRADING-FLEKOTA A/S (”PR TRADING-FLEKOTA”).

Transaktionen medfører, at HL Display erhverver 100 pct. at aktiekapitalen i PR TRADING-FLEKOTA. HL Display erhverver dermed enekontrol over PR TRADING-FLEKOTA.