Forbrugerforhold

Vejledning og forbrugerklager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står bag den offentlige forbrugerportal forbrug.dk, der giver information og gode råd til forbrugere på tværs af myndigheder og andre offentlige instanser.

DEN OFFENTLIGE FORBRUGERPORTAL

Forbrug.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står bag forbrug.dk, som er samlingspunkt for den offentlige forbrugerinformation. På forbrug.dk kan forbrugere og erhvervsdrivende få råd og vejledning om forbrugerrettigheder og klagemuligheder.

Gå til forbrug.dk

Udover at stå bag forbrug.dk, sekretariatsbetjener Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en række instanser på forbrugerområdet:

  • Forbrugerombudsmanden er en uafhængig myndighed, der primært fører tilsyn med, at erhvervsdrivende overholder markedsføringsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning. Hos forbrugerombudsmanden.dk kan du henvende dig omkring virksomheders markedsføring.

  • Forbruger Europa hjælper dig ved køb over grænserne i EU og er en del af et europæisk netværk af forbrugercentre. Du skal henvende dig hos forbrugereuropa.dk, hvis det drejer sig om køb af varer eller ydelser over grænserne i EU.

  • Ankenævnet på Energiområdet er et privat klagenævn, der behandler klager over køb og levering af energiydelser. På energianke.dk finder du gode råd og vejledning til, hvad du kan gøre, hvis du har et problem med dit energiselskab.

  • Stormrådet er et uafhængigt råd, der afgør sager om stormflod, stormfald og oversvømmelser fra søer og vandløb. Du kan klage til stormraadet.dk over forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet flyttede pr. 1. januar 2017 til Nævnenes Hus i Viborg som en del af de statslige udflytninger.

Strategi for forbrugerinformation

hent Strategi for forbrugerinformation (PDF)