Karteller

Har du mistanke om et kartel?

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er afhængig af informationer udefra for at håndhæve konkurrenceloven. Vi vil gerne høre fra dig, hvis du har mistanke om karteller eller andre overtrædelser af konkurrencereglerne - du kan være anonym igennem hele processen. Du kan kontakte os på følgende måder.

Anvender du vores sikre forbindelse kommer du til styrelsens eksterne databehandler, som har særlig ekspertise i at håndtere de oplysninger, som du afgiver. Du har mulighed for at opgive dit navn og kontaktoplysninger eller at være anonym. Selvom du vælger at være anonym har du stadig mulighed for at sige ja til at indgå en tovejskommunikation med os. Hvis du siger ja til at kommunikere med os, er du stadig sikret fuldstændig anonymitet, da al kommunikation går gennem vores eksterne databehandler. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du ønsker at være anonym, så skal du undgå at vedhæfte dokumentation, der kan afsløre din identitet. Du kan til enhver tid vælge at afbryde tovejskommunikationen.

Dokumentation

Vi vil altid gerne have så mange detaljer som muligt. Vi vil blandt andet gerne vide, hvad du bygger din mistanke på, og hvor du har dine oplysninger fra. Hvis du ligger inde med dokumentation i form af e-mails, anden korrespondance eller andre relevante dokumenter, har du mulighed for at vedhæfte filer, når du afgiver dine oplysninger.

 

OM AT SKRIVE ANONYMT VIA DEN SIKRE FORBINDELSE

Uanset om du vælger at oplyse dit navn og dine kontaktoplysninger, eller du vælger at kontakte os anonymt, vil dine oplysninger blive afgivet via en sikker, krypteret forbindelse. Den krypterede forbindelse administreres af en ekstern databehandler med særlig ekspertise i at modtage, håndtere og viderebringe informationer.

Hvis du vælger at være anonym, er du sikret fuld anonymitet - både når du sender os oplysninger, og hvis du vælger at lukke op for videre kommunikation. Den eksterne databehandler sikrer nemlig, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke har mulighed for at identificere, hvem afsenderen er..

Muligheden for at være anonym giver personer, som er tæt på en lovovertrædelse og som frygter, at de selv eller deres virksomhed kan lide skade, en mulighed for at kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, uden at myndigheden bliver bekendt med deres identitet. 

Muligheden for at henvende sig anonymt tager også hensyn til retssikkerheden hos den virksomhed eller de personer, som informationerne er rettet mod. Når styrelsen indleder en undersøgelse på baggrund af en anonym henvendelse, betyder det derfor ikke, at sagen vil blive undersøgt på et spinklere grundlag, end hvis styrelsen har kendskab til anmelders identitet. Tværtimod stilles der højere krav til værdien af informationerne og graden af dokumentation, når afsenderen ikke er kendt.