Konkurrence

Kontakt et konkurrencecenter

Konkurrencecentrene har ansvaret for at håndhæve konkurrenceloven, lave markedsovervågning og sekretariatsbetjene Konkurrencerådet. Konkurrencecentrene udarbejder høringssvar på konkurrenceområdet.

 • Konkurrencecenter for Byggeri, Energi, Transport og Service (BETS)

  Centret har ansvar for brancherne: Byggeri, energi, og miljø, auto, transport, infrastruktur, tele, service (inkl. post) og reglerne for frit valg (konkurrencelovens § 11b).

  Find kontakt i BETS

 • Konkurrencecenter for Detailhandel, Industri, Primære erhverv og Sundhed (DIPS)

  Centeret har ansvar for brancherne: Fødevarer, landbrug, industri, sundhed og medicoindustri samt detailhandel.

  Find kontakt i DIPS

 • Konkurrencecenter for Medier og Fusioner (MTF)

  Centeret har ansvar for fusioner i alle brancher. Herudover for medier, sport og underholdning.

  Find kontakt i MTF

 • Center for Tech (TECH)

  Centeret har på konkurrenceområdet ansvar for tech-virksomheder, it, digitale platforme, finans, forsikring og pension. Centret fører tilsyn på betalingsområdet, håndhæver platform-to-business-reglerne og bidrager til håndhævelsen på DMA-området.

  Find kontakt i TECH

Konkurrencerådets beretning 2023

Konkurrencerådet har det overordnede ansvar for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens administration af konkurrenceloven, en række bestemmelser i betalingsloven samt P2B-forordningen.

Læs Konkurrencerådets beretning 2023