Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af fusion mellem Gjensidige Forsikring ASA og Mølholm Forsikring A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Gjensidige Forsikring ASA’s erhvervelse af enekontrol over Mølholm Forsikring A/S, som er et datterselskab til PFA Pension Forsikringsselskab.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol. Det betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Fusionen er anmeldt forenklet. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Gjensidige er et norsk baseret skadesforsikringsselskab med virksomhed også i Danmark, Sverige og Baltikum. Gjensidige tilbyder skadesforsikringer til private, erhverv, landbrug samt kommuner og regioner.

Mølholm Forsikring A/S er et dansk sundhedsforsikringsselskab, hvis virksomhed består i at udbyde sundhedsforsikringer til virksomheder og enkeltpersoner.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest mandag den 13. februar 2017 kl. 12:00.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion – Gjensidige Forsikring/Mølholm Forsikring

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Sanne Aaen, e-mail sea@kfst.dk, tlf. 4171 5279.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.