Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Ambea AB (publ)’s erhvervelse af enekontrol over Aleris Omsorg A/S og Aleris Netværk ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Ambea AB (publ)'s erhvervelse af enekontrol over det svenske selskab Aleris Care AB. Ambea AB (publ)(”Ambea”) erhverver ved en aktieoverdragelsesaftale 100 pct. af aktiekapitalen i Aleris Care AB og derved dennes direkte og indirekte datterselskaber, herunder to danske datterselskaber Aleris Omsorg A/S og Aleris Netværk ApS ("Aleris Care").

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Ambea er leverandør af pleje- og omsorgsaktiviteter i Sverige og Norge. Ambea udbyder igennem sine datterselskaber aktiviteter inden for ældrepleje og pleje af personer med fysiske eller psykiske handicap. Ambea er ikke på nuværende tidspunkt aktiv i Danmark.

Aleris Omsorg A/S og Aleris Netværk ApS er 100 pct. ejede datterselskaber af Aleris Care AB, som også omfatter Aleris Care koncernens aktiviteter inden for plejeområdet i Norge og Sverige. Før transaktionen er Aleris Care AB et helejet datterselskab af Sirela Sweden AB, der ultimativt er ejet af det børsnoterede, industrielle holdingselskab Investor AB.

Aleris Care koncernens danske aktiviteter drives gennem Aleris Omsorg A/S og dets helejede datterselskab, Aleris Netværk ApS. Aleris Care er en privat leverandør af ydelser inden for plejeområdet og driver plejehjem, botilbud til handicappede, genoptræning, dagcenter og hjemmepleje m.v. i Danmark. Aleris Care tilbyder bl.a. socialpædagogisk støtte i egen bolig og i netværksgrupper, ophold i botilbud og pleje i eget hjem til unge og voksne med behov for støtte. Transaktionen vedrører kun Aleris Cares aktiviteter inden for plejeområdet og påvirker derfor ikke Aleris' privathospitaler i Danmark.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 16. november 2018, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Ambea / Aleris Care

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Carina Hilt Jørgensen, tlf. 41715048, e-mail: chj@kfst.dk eller Maja Møller Kreibke, tlf: 41715128, e-mail: mmk@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.