Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af DSV’s køb af Prime Cargo

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 29. oktober 2020 modtaget et udkast til anmeldelse af DSV Air & Sea Holding A/S’ (”DSV”) erhvervelse af enekontrol over Prime Cargo A/S og Prime Cargo (H.K.) Ltd (”Prime Cargo”)

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

DSV er fuldt kontrolleret af DSV Panalpina A/S, som er et dansk selskab noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. DSV Panalpina A/S opererer internationalt i tre divisioner:

  • DSV Road, som udbyder godstransport på land.
  • DSV Air & Sea, som udbyder søtransport og lufttransport.
  • DSV Solutions, som udbyder logistikløsninger, herunder tolddeklaration, oplagring og ground services, særligt fokuseret på medicinalindustrien.

Prime Cargo er en international transport og logistik virksomhed, der udbyder løsninger inden for godstransport, primært sø- og lufttransport. Prime Cargo udbyder desuden opbevaring og logistik løsninger til virksomheder, særligt med fokus på internethandel og detailhandel med beklædning.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 11. december 2020, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion DSV/Prime Cargo

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Nanna Snitkjær, tlf. 4171 5230 eller e-mail nvh@kfst.dk 

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.