Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Polaris Private Equity V K/S’ erhvervelse af aktiver og forpligtelser vedrørende DXC Technology Danmark A/S, DXC Technology Norge AS og DXC Technology Sverige AB

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Polaris Private Equity V K/S’ erhvervelse af aktiver og forpligtelser vedrørende DXC Technology Danmark A/S, DXC Technology Norge AS og DXC Technology Sverige AB igennem en aktivoverdragelse.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Der er tale om en fusion i henhold til konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2, idet Polaris Private Equity V efter transaktionens gennemførelse vil opnå kontrol med visse af aktiverne, identificeret som ”Eclipse”-rapporteringsenheden (herefter ”Target”), fra DXC Technology Danmark A/S, DXC Technology Norge AS, og DXC Technology Sverige AB (herefter ”DXC Technologies”).

Aktiviteterne i ”Eclipse”-rapporteringsenheden består hovedsageligt af (i) ERP og modulære løsninger (Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations), og (ii) administrerende tjenester (vedligeholdelse og opgradering af Microsoft Dynamics). Target er leverandør af software systemer, blandt andet Microsoft Dynamics i Skandinavien. Herudover leverer Target konsulentydelser i forbindelse med implementering og service af de leverede softwaresystemer. Køberne vil som en del af Transaktionen overtage aktiver og forpligtelser relateret til ”Eclipse”-rapporteringsenheden, som er direkte henførbare til de aktiviteter som overtages fra DXC Technologies. Disse aktiver og forpligtelser inkluderer ”Eclipse”-rapporteringsenheden såvel som lejekontrakter, debitorer, igangværende arbejder, leverandørgæld, medarbejderforpligtelser og anden gæld til at faciliterer ”Eclipse” fremadrettet.

Target har hovedsæde i Valby (København) og har aktuelt ca. 348 medarbejdere i Norden, heraf ca. 204 i Danmark. Kunderne er kommercielle (B2B) og offentlige kunder (B2P).

Køberne er ejet og kontrolleret af Polaris Private Equity V K/S, som er en del af Polaris Private Equity, en gruppe af uafhængige kapitalfonde og selskaber, ejet af institutionelle investorer og rådgives af Polaris Management A/S. Polaris Private Equity investerer primært i danske og svenske virksomheder inden for forskellige forretningsområder. Polaris Private Equity omfatter aktuelt 14 portefølje virksomheder. Ud af de 14 porteføljevirksomheder er 12 aktive på det danske marked. Et porteføljeselskab i Polaris Private Equitys porteføljevirksomheder, Configit A/S, sælger Configuration Lifecycle Management (”CLM”) systemer.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 15. marts 2023, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Polaris/DXC Technology

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Charlotte Brandt, tlf. 4171 5067 eller e-mail char@kfst.dk 

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.