Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af NRGi Elhandel A/S’ erhvervelse af Scanenergi A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en anmeldelse af NRGi Elhandel A/S’ (”NRGi Elhandel”) erhvervelse af samtlige aktier i Scanenergi A/S (”Scanenergi”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Scanenergi er aktiv med salg og markedsføring af elektricitet til større erhvervsdrivende i Danmark. Herudover har Scanenergi aktiviteter, som består af rådgivning om energioptimering og energibesparelser til erhvervsdrivende.

NRGi Elhandel er aktiv inden for salg og markedsføring af elektricitet til slutbrugere i Danmark, herunder både private forbrugere og erhvervsdrivende. NRGi Elhandel er ejet af NRGi a.m.b.a., der ejer en række selskaber, der tilsammen udgør NRGi-koncernen.

NRGi-koncernen er derudover aktiv inden for energirådgivning til private og erhvervsdrivende, og leverer softwareløsningerne Energy10 (E10) og EK Pro til energioptimering m.v. og til indberetning af energimærkninger. Endvidere har NRGi-koncernen aktiviteter med drift og udbygning af el-infrastruktur, investering i vedvarende energiprojekter, og stærk- og svagstrømsinstallationer for private samt for offentlige og private virksomheder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 19. januar 2024, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion NRGi Elhandel/Scanenergi

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Katrine Sofie Hansen, tlf. 4171 5315 eller e-mail ksh@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.