Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af HL Display AB’s erhvervelse af enekontrol over PR TRADING-FLEKOTA A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til anmeldelse af transaktionen mellem HL Display AB (”HL Display”) og PR TRADING-FLEKOTA A/S (”PR TRADING-FLEKOTA”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

PR TRADING-FLEKOTA er aktiv med udvikling og distribution af display-løsninger til detailforretninger i Danmark inden for butiksindretning, butiksdesign og detailmarkedsføring, fx salgsdisplays, butiksskilte og hyldesystemer. PR TRADING-FLEKOTA leverer herudover også rådgivning og designløsninger til optimering og effektivisering af kundeoplevelser i retail-forretninger i Danmark.

HL Display er i Danmark aktiv med levering af displayløsninger til PR TRADING-FLEKOTA, mens HL Display uden for Danmark også er aktiv med udvikling og distribution af display-løsning inden for butiksindretning, butiksdesign og detailmarkedsføring, fx butiksskilte, hyldestyring og hyldelabels. Herudover er HL Display aktiv med øvrige løsninger til optimering og effektivisering af kundeoplevelser i detailforretninger på verdensplan. HL Display er en del af den svenske koncern Ratos, der ejer og udvikler nordiske selskaber indenfor byggebranchen, forbrugerbranchen og industribranchen. Koncernen Ratos består af 17 virksomheder, herunder blandt andet AIRTEAM A/S.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 13. februar 2024, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion HL Display/ PR TRADING-FLEKOTA

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Elisabeth Simonsen, tlf. 4171 5070 eller e-mail esi@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.