Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Brødrene A. & O. Johansen A/S’ erhvervelse af enekontrol over Workwear Group ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Brødrene A. & O. Johansen A/S’ (”AO”) erhvervelse af enekontrol over Workwear Group ApS (”Workwear Group”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Workwear Group er aktiv inden for salg af tøj, herunder arbejdstøj og sikkerhedsbeklædning til professionelle kunder samt sports- og fritidstøj til privatpersoner. Workwear sælger arbejdstøj til forskellige industrier, herunder byggeri, håndværk, service og sundhed. I Danmark sælger Workwear Group igennem internetbutikkerne Billig-arbejdstøj.dk og pro-dress.dk. Workwear Group har ingen fysiske butikker.

AO er aktiv med detailsalg af varer til blandt andet professionelle kunder inden for områderne VVS, el, værktøj, beslag, vand og afløb samt arbejdstøj og sikkerhedsbeklædning. AO sælger også til privatpersoner igennem bl.a. BilligVVS.dk, CompletVVS.dk, Greenline.dk, LampeGuru.dk, LavprisEL.dk, LavprisVVS.dk, LavprisVærktøj.dk. AO har 55 fysiske butikker i Danmark.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 5. juli 2024 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion AO/Workwear Group

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Emma Nedahl Ottesen, tlf. 4171 5111 eller e-mail eno@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.