Øvrige nyheder

Ny vejledning om fortrolighed ifm. partsaktindsigt, sagsoplysning og offentliggørelse

Denne juridiske vejledning kan benyttes af virksomheder, der er part i en sag efter konkurrenceloven, og af deres rådgivere. Vejledningen beskriver typiske spørgsmål om fortrolighed, som opstår i relation til partsaktindsigt, sagsoplysning og offentliggørelse i sager efter konkurrenceloven.

Spørgsmål om fortrolighed kan fx opstå, når det skal vurderes, om der er oplysninger, som der ikke må gives partsaktindsigt i. Det kan være tilfældet, fordi der er tale om fortrolige oplysninger om konkurrenter, kunder eller om konkurrenceforhold. Spørgsmål om fortrolighed kan fx også opstå i forbindelse med, at styrelsen skal foretage sagsoplysning eller offentliggøre en afgørelse, en kendelse eller en dom.

Vejledningen er udarbejdet af retssikkerhedschef, Gunvor Harbo Valerius.

Læs vejledningen (pdf)

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.