Artikel

Prioritering og transparens

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har et ønske om at være mere åben om prioritering og sagsbehandlingstider på konkurrenceområdet. I artiklen offentliggøres mål og pejlemærker for behandlingen af konkurrencesager i KFST. Desuden beskriver artiklen de væsentligste principper for KFST´s prioritering blandt disse sager.

Årligt undersøger KFST op mod 200 sager om overtrædelser af konkurrenceloven. Almindeligvis vil fem til ti af dem blive afgjort i Konkurrencerådet.

De sager om overtrædelser, som kommer for Konkurrencerådet, er ofte meget omfattende. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er ca. to år, og KFST har bl.a. et mål om som minimum at orientere den indklagede virksomhed om sagens status hver anden måned.

Artiklen beskriver i øvrigt arbejdsprocessen for fusionssager og sager om overtrædelser af konkurrenceloven. Arbejdet med prioritering og effektivitet på konkurrenceområdet er en løbende proces. Det er planen at offentliggøre mere opdaterede mål og pejlemærker i 2018, bl.a. med afsæt i interessentmålinger og input fra interessenter.