Artikel

Consumers Benefit from a Standardised Front Page to Loan Offers

Inaktivitet blandt forbrugere på lånemarkedet reducerer både forbrugervelfærd og låneudbydernes incitament til at nytænke og konkurrere med hinanden. Det har medført, at Konkurrencerådet anbefaler indførelsen af en simpel forside på lånetilbud. Anbefalingen sker på baggrund af en adfærdsvidenskabelig undersøgelse.

Artiklen viser resultaterne af denne undersøgelse, som var designet til at forstå, hvordan forbrugere responderer på de nuværende obligatoriske informationskrav.

Undersøgelsen giver indsigt i, hvordan forbrugerbeskyttelsespolitikker kan skabe problemer for forbrugeren, til trods for de gode intentioner, som ligger bag dem. Undersøgelsen forelægger en række anbefalinger, som skal øge effekterne af den påkrævede offentliggørelse af information om forbrugeradfærd på komplekse markeder.