Udbudsregler

CPV-koder

I en udbudsbekendtgørelse skal ordregiveren angive en såkaldt CPV-kode. Der er en CPV-kode for hver type af vare, tjenesteydelse og bygge- og anlægsopgave. Det gør det enkelt og entydigt for leverandørerne at finde og identificere de ydelser, ordregiveren udbyder.

Søg CPV-koder 

Du kan bruge denne søgefunktion, hvis du skal udbyde en vare, tjenesteydelse eller en bygge- og anlægsopgave.

Søgeord foreslås automatisk under indtastning.

BEMÆRK, du søger i samtlige CPV-koder - også koder for undtagne ydelser mv. 

CPV-koder omfattet af udbudslovens afsnit III (light-regimet)

 

CPV-koder – hvilke kode passer til opgaven?

CPV står for Common Procurement Vocabulary. Det er et fælles referencesystem for udbudte opgaver i EU. Der findes en CPV-kode for hver type af vare, tjenesteydelse og bygge- og anlægsopgave. Koderne bruges dels af ordregivende myndigheder i udbudsbekendtgørelsen, dels af virksomheder som ønsker at søge på udbud inden for deres forretningsområde.

Alle CPV-koderne, og deres tilhørende beskrivelser, kaldes for CPV-glossaret. De kan findes i CPV-forordningens bilag I.

Beskrivelserne i CPV-forordningen er ganske korte. Du kan derfor få brug for at få udfoldet, hvad beskrivelserne dækker over. Dette kan du gøre gennem forskellige fortolkningsbidrag, som EU-kommissionen har udgivet.

Se CPV-forordningen og øvrige fortolkningsbidrag på EU-Kommissionens side (simap.eu)

Hvilke regler skal opgaven udbydes efter?

Når du har fundet den CPV-kode, der er dækkende for dit indkøb, skal du finde ud af, efter hvilket regelsæt (udbudsdirektivet/udbudsloven, Forsvars- og sikkerhedsdirektivet, Forsyningsvirksomhedsdirektivet mv.) din opgave skal udbydes efter.

Er dit indkøb omfattet af udbudslovens anvendelsesområde, skal du kategorisere, om dit indkøb er en vare, tjenesteydelse eller bygge- og anlægsopgave. 

I udbudsdirektivets bilag II kan du se, hvilke koder der er kategoriseret som bygge- og anlægsopgaver, og i bilag XIV kan du se, hvilke koder der er omfattet af light-regimet (Sociale og andre specifikke tjenesteydelser). Derudover er der en række ydelser, der er undtaget udbudslovens anvendelsesområde i §§ 12-23.

Se udbudsdirektivet på EUR-Lex.eu  

Søg i CPV-koder omfattet af light-regimet her

Udbud

Vejledninger og analyser

Her finder du Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledninger om udbudsreglerne og analyser om offentlig privat samarbejde.
Gå til vejledninger og analyser
Udbudsregler

Tærskelværdier for udbud

Se de gældende tærskelværdier samt tidligere års tærskelværdier.
Tærskelværdier for 2022 og 2023

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.