EU-sanktioner

Guide til underretning

Her finder du information om, hvordan du kan underrette Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om potentielle overtrædelser af EU's sanktioner mod Rusland om offentlige kontrakter.

Guide til underretning

Hvis du har kendskab til en potentiel overtrædelse, kan du kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen via mail. 

Henvendelse via sikker mail

Du kan sende din underretning til styrelsen på sikker mail med følgende titel i emnefeltet:

”Underretning om overtrædelse af EU’s sanktioner"

sanktioner@kfst.dk

Desuden bør du som minimum oplyse:

  1. Hvilken overtrædelse du har mistanke om
  2. Hvad du bygger din mistanke på og hvorfra du har dine oplysninger
  3. Navnet på den implicerede ordregiver
  4. Navnet på den sanktionerende økonomiske aktør.

Styrelsen har behov for så mange detaljer som muligt. Hvis du har konkret dokumentation i form af mails, korrespondance eller andre relevante dokumenter, opfordrer styrelsen til at disse vedhæftes underretningen.

Anonym henvendelse via whistleblowerordning

Ønsker du at sende en anonym underretning, kan du sende din underretning til styrelsens whistleblowerordning med følgende ordlyd i beskrivelsen:

"Underretning om overtrædelse af EU’s sanktioner"

Gå til whistleblowerordningen

Læs mere om whistleblowerordningen i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Bemærk: Whistleblowerportalen er oprindeligt udviklet til indberetninger om karteldannelser og overtrædelser af konkurrenceloven. Portalen kan dog også anvendes til underretning om potentielle overtrædelser af EU's sanktioner om offentlige kontrakter.