FØDEVAREHANDELSLOVEN

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen håndhæver fødevarehandelsloven, der implementerer UTP-direktivet. Loven har til hensigt at bekæmpe urimelig handelspraksis og indeholder en række forbudsbestemmelser, der finder anvendelse i handler med landbrugs- og fødevarer.

 

Fødevarehandelsloven

Vejledning

Vejledning
Fødevarehandelsloven

Erklæring

Erklæring
Fødevarehandelsloven

Klageformular

Klageformular

Fødevarehandelsloven implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/633 (UTP-direktivet) og regulerer urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden. Blandt andet forbyder den købere af landbrugs- og fødevarer at benytte en række kontraktvilkår, for eksempel lange betalingsfrister og annullering af køb med kort frist. Overtrædelse af fødevarehandelsloven kan straffes med bøde.

Fødevarehandelsloven regulerer samhandel mellem købere og leverandører i alle led af landbrugs- og fødevareforsyningskæden. Det vil sige både primærproducenter, fremstillingsvirksomheder, distributører og detailhandlen. Forbrugeres indkøb af landbrugs- og fødevarer er ikke omfattet af loven.

Fødevarehandelsloven på Retsinformation

Fejl i overgangsbestemmelsen i fødevarehandelslovens § 21, stk. 3

Årlig rapport om håndhævelsesaktiviteter (oktober 2022)

På Kommissionens hjemmeside kan du finde mere information, blandt andet en liste over de forskellige håndhævelsesmyndigheder.   

Kommissionens UTP-site  

Kontakt

Du kan kontakte os på foedevarehandelslov@kfst.dk