Vejledning

Vejledning om fusionskontrol

Formålet med denne vejledning er at informere virksomheder og rådgivere, der skal indgive en fusionsanmeldelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, om processen for en fusionssag efter konkurrenceloven. Vejledningen skal bidrage til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af sagsprocessen.