Vejledning

Vejledning om fusionskontrol

Formålet med denne vejledning er at informere virksomheder og rådgivere, der skal indgive en fusionsanmeldelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, om processen for en fusionssag efter konkurrenceloven. Vejledningen skal bidrage til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af sagsprocessen.

Reglerne om fusionskontrol fremgår af konkurrencelovens kapitel 4 og af bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner samt bekendtgørelse om beregning af omsætning i konkurrenceloven.

Formålet med reglerne om fusionskontrol er at sikre, at fusioner ikke gennemføres på en sådan måde, at de hæmmer den effektive konkurrence betydeligt til skade for de øvrige aktører på markedet, herunder konkurrenter og forbrugere.

Vejledningen fra 2020 er en opdatering af en tidligere version.