Vejledning

Når virksomheder afgiver fælles bud. En vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrencelovgivningen

Vejledningen inddrager blandt andet højesteretsdommen om den såkaldte vejstribesag.