Afgørelse

Nummer
18/11141

Emner

  • Betalingsloven §122

Nordeas valutatillæg – sagen er anket til Østre Landsret

Konkurrencemyndighederne har haft en formodning om, at bankernes valutatillæg har været urimeligt høje. Konkurrencerådet har påbudt de to største banker at sænke deres tillæg.