Afgørelse

Nummer
17/08607

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Ejner Hessel Brande A/S’ erhvervelse af enekontrol over Mercedes-Benz Starmark I/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11. august 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Ejner Hessel A/S og Mercedes-Benz Starmark I/S.

Transaktionen indebærer, at Ejner Hessel A/S gennem to datterselskaber erhverver enekontrol over Mercedes-Benz Starmark I/S (”Starmark”). Før transaktionen havde Ejner Hessel A/S via et datterselskab fælleskontrol over Starmark sammen med virksomheden Daimler Starmark A/S.