Afgørelse

Nummer
16/03827

Emner

  • § 6 / art. 101 - konkurrencebegraensende aftaler

Kundedeling mellem MCD og MPE Distribution

Sagen er indbragt for Sø- og Handelsretten. Mediacenter Danmark og MPE Distribution har i strid med konkurrencereglerne aftalt, at MPE Distribution ikke måtte tage kontakt til Mediacenter Danmarks kunder. Det har Konkurrencerådet afgjort. Samtidig har rådet besluttet at anmelde sagen til politiet.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger: 

De to mediebureauer har delt kunder imellem sig. Det kan hæmme konkurrencen, fordi kunderne på den måde får færre tilbud at vælge imellem, og det kan føre til dårligere service og højere priser.

 

Selv om aftalen mellem de to mediebureauer betød, at kun den ene part skulle holde sig fra den andens kunder, så har begge parter brudt loven, fordi de begge har deltaget i aftalen.

 

Konkurrencerådet har afgjort, at en aftale mellem Mediacenter Danmark og MPE Distribution om ikke at konkurrere om hinandens kunder er i strid med konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Rådet har påbudt virksomhederne fremover at afstå fra aftaler, vedtagelser eller samordnet praksis, der har samme eller tilsvarende formål som den ulovlige aftale om kundedeling.

Samtidig har Konkurrencerådet besluttet at overdrage sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig vurdering. 

Mediacenter Danmark og MPE Distribution samarbejdede fra slutningen af 2013 til slutningen af 2014 om indkøb og videresalg af distribution af adresseløse forsendelser. Som led i samarbejdet havde de aftalt, at MPE Distribution ikke måtte tage kontakt til Mediacenter Danmarks kunder. 

De to mediebureauer sælger distributionen af adresseløse forsendelser til eksempelvis detailbutikker og -kæder, der markedsfører produkter over for husstande via for eksempel tilbudsaviser og gratisaviser. 

MPE Distribution har selv henvendt sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om sagen og har medvirket til at opklare den. 

Konkurrencerådet har i 2011 afgjort en anden sag om en ulovlig aftale om kundedeling blandt mediebureauer, herunder blandt andet Mediacenter Danmark.

 

Ankehistorik