Afgørelse

Nummer
MTF-18/08329

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse af Holmris A/S' erhvervelse af B8 A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 10. april 2018 en anmeldelse af en fusion mellem Holmris A/S og B8 A/S.

Ved fusionen erhverver Holmris 100 pct. af ejerandelene og enekontrol over B8 og det tilhørende datterselskab, DUBA-B8, af sælger, Bjerringbro Savværk Holding ApS. Efter fusionen vil Holmris have kontrol med B8 og herigennem med DUBA-B8. B8 vil indgå i Holmris Group på linje med Holmris’ øvrige datterselskaber. Holmris - og dermed også B8 – vil være ultimativt kontrolleret af BWB Partners I K/S.